Общи условия

Общи условия

 Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между електронния магазин "Пирани” (наричан по-долу Piranite.com) като продавач от една страна и потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейна Piranite.com (наричан за краткост сайт), като купувач от друга страна. Тези условия обвързват всички потребители, които с натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположен на страниците на Piranite.com (с изключение на линка към настоящите "Общи условия") се съгласяват, изцяло приемат и се задължават да спазват тези "Общи условия".

Интернет страницата Piranite.com е част от"РИБОЛОВЕН СВЯТ - 2008" ООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК:200231201 

Седалище и адрес на управление: София, ж.к."Красна поляна" бл. 39, вх. А, ет. 7, ап. 28.

РЕГИСТРАЦИЯ

От Piranite.com можете да направите поръчка като регистриран потребител.

За да се регистрирате, трябва да си изберете уникално потребителско име и парола, както и да посочите адрес за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон за връзка, при което Вашите данни ще бъдат запаметени в нашата база данни. След успешна регистрация и съхраняване на Вашите данни в системата, при всяка нова поръчка Вие ще имате възможност да промените адреса за доставка и личните си данни, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката, ако това е необходимо. С натискането на бутона "Поръчай", Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждавате, че сте запознат и приемате настоящите Общи условия.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Предоставените от клиентите лични данни на Piranite.com (имена, адрес, телефон, e-mail и др.) ще бъдат използвани единствено и само във връзка и нуждите на договорните отношения на страните и в обслужването Ви като клиент – за обработка и доставка на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставяне на информация под формата на информационен бюлетин (чийто абонамент можете да отмените по всяко време), спазвайки разпоредбите на Закона за защита на личните данни.Piranite.com се задължава да не предоставя личните Ви данни под никаква форма на трети лица нито да ги използва за различни от горепосочените цели.

ПОРЪЧКА

Можете да поръчате от Piranite.com 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и официалните празници. При финализиране на Вашата поръчка, имате възможност да прегледате избраните от Вас продукти както и информацията за доставка и връзка с Вас – и при нужда да направите корекции. Ще се свържем с Вас за потвърждаването и изпращането на Вашата поръчка.

Правилно попълнената и изпратена чрез www.Piranite.com или телефонно обаждане поръчка е обвързващо предложение за сключване на договор за продажба от разстояние с продаващата страна, при което купувачът е обвързан от период на 21 дни от изпращането на поръчката да сключи договор с продаващата страна.

Самият договор за продажба е изготвен от продаващата страна и се смята за актуален след като продаващата страна изпрати стоката на получателя.

Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се между интернет магазина и потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от момента отправянето на предложението до сключването на договора, както и за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние съгласно разпоредбите на ЗЗП.

Потребителят има право да анулира поръчката, т.е. да се откаже от предложението си за сключване на договор за покупка, без да дължи каквито и да е било неустойки, а то до момента на изпращане на стоката. Потребителят се задължава да уведоми продавача за този факт посредством имейл или по телефона.

Продуктите, закупени на сайта www Piranite.com, не са предназначени за последваща продажба.

"РИБОЛОВЕН СВЯТ - 2008" ООД  не приема заявки и не извършва доставки извън границите на Р България.

ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Крайната дължима сума представлява сбор от всички отделни продукти, които потребителят е заявил, плюс цената за доставка и евентуално цената за застраховка на пратката. Всички цени са с предварително начислено ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Цените са посочени в български леваза единично количество и не включват разходите за доставка. Към всяка поръчка се прилага фактура.

ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Възможни затруднения при осъществяване на поръчката:

  1. Един или повече от поръчаните артикули не са в наличност; при такива обстоятелства представител на Piranite.com ще се свърже с Вас във възможно най-кратък срок;
  2. Адресът за доставка/фактура е непълен или погрешен;
  3. Погрешен телефон за връзка с клиента.

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

  1. Плащане с наложен платеж (плащане при доставка) – купувачът заплаща цялата дължима сума на куриера при получаване на поръчката;
  2. Плащане с банков превод – поръчката се обработва и изпраща от продавача едва след като заплащането на дължимата сума от страна на купувача постъпи по банкова сметка на продавача. При получаване на пратката купувачът не дължи никакво заплащане на куриера.
  3. По всеки друг указан в Интернет страниците на Piranite.com начин.

Данни за плащане:

Титуляр на банковата сметка: "РИБОЛОВЕН СВЯТ - 2008" ООД 

Банкова сметка : IBAN:  BG51UBBS80021065761620

ДОСТАВКА

При поръчка от сайта Piranite.com доставката се извършва само на територията на България. Доставката се извършва в рамките на 3 - 5 работни дни от потвърждаване валидността на заявката за територията на Република България, като използваме куриерски услуги.

"РИБОЛОВЕН СВЯТ - 2008" ООД не извършва доставки извън границите на Р България.

При желание предлагаме опция „Преглед на пратка преди доставка“.

ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Купувачът има право да се откаже от сключен договор в 14-дневен срок от получаването на стоката. Продавачът се задължава да възстанови на купувача сумата за върнатия артикул без излишно отлагане, а то най-късно в 14-дневен срок, считано от датата на която продавачът получи съобщение от страна на купувача за отказ от сключен договор.

В случай, че продуктът е бил употребяван, не може да се извърши отказ от сключен договор.

Също така не може да се извърши отказ от сключен договор за продукти, чието естество изключва това, а то предимно от хигиенична гледна точка. В случай, че върнатият продукт е непълен, увреден или видимо използван, продавачът има право да изисква компенсация за възникналите вреди.

За целите прилагане на правото за отказ от сключен договор, купувачът следва да уведоми за отказа от сключен договор продавача по електронната поща на адрес

info@piranite.com

РЕКЛАМАЦИЯ

Продуктите, закупени от Piranite.com, са със същата гаранция, каквато е предоставяна от стандартните физически магазини. В наш интерес е да уредим Вашата рекламация в най-кратък срок.

Законоустановеният срок за разглеждане на рекламация е 30 дни, след датата на заявяването ѝ.

Преди да изпратите рекламацията, моля свържете се с нас за повече информация на телефон +359 87 837 9902 или +359 88 914 0666

Моля, изпратете Вашата рекламация на адрес:

София, Младост 1А, бл. 553

В пратката приложете описание на причината за рекламацията и копие от фактурата за закупената стока или информация за Вас, с която да идентифицираме Вашата покупка (най-често това е име, на което сме изпратили поръчката или въведен телефонен номер). Не забравяйте да ни предоставите пълна информация за контакт с Вас, включително имейл и телефонен номер, на които да Ви уведомим за хода на рекламацията.

Не изпращайте стоките с транспортни компании, които ще изискват от нас наложен платеж. В такъв случай пратката няма да бъде приета.

За рекламации може да пишете и на info@piranite.com 

ГАРАНЦИЯ

Гаранцията започва да тече от датата получаване на стоката от потребителя. Продавачът е отговорен за всички дефекти на продуктите при получаването на стоката или при появяването им по време на гаранционния период. Това не се отнася за дефекти, причинени от грубо или неправилно прилагане или механични повреди.

Електронно фактуриране

На потребителя се издава документ за поръчката под формата на електронна фактура. Тази фактура може да бъде изтеглена по всяко време от линка, посочен в имейла за изпращане на поръчката. Електронната фактура е на разположение за изтегляне в потребителския акаунт и може да бъде предоставена и въз основа на молба, изпратена на info@piranite.com

Промени в Общите условия


При извършване на промени в Общите условия, 
Piranite.com се задължава да уведоми Клиента като публикува на видно място в Piranite.com съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

Ако в рамките на срока Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до Piranite.com по електронна поща на адрес: info@piranite.com

 

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

За всякакви въпроси, неуредени в настоящите Общи условия и допълнителни запитвания може да се свържете с нас на посочения имейл/телефон за връзка.

Въпреки, че не го очакваме, в случай на възникнал спор можете като потребител да се обърнете към орган за алтернативно решаване на спорове (Комисията за защита на потребителите, https://kzp.bg/ ) Спорът може да се решава и онлайн.  

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

За въпроси и разрешаване на спорове:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage